Čestitamo pevcem OPZ ter MPZ za izjemen nastop z Alyo.