Ob svetovnem dnevu Zemlje (22. 4. 2019) so učenci 2. in 3. razreda v petek, 19. 4. 2019, pri uri slovenščine brali slkanico Zemlja je dobila vročino. Kritično so presojali odnos človeka do narave, se pogovarjali o težavah na našem planetu in kako bi eno od težav lahko rešili – iskali so rešitve in jih zapisali. Učenci so poiskali kar nekaj inovativnih rešitev za manj onesnažen planet. Naslednjo uro so brali besedilo Smeti v pravo vrečo, reševali naloge, povezane s tekstom ter se pogovarjali o težavah zaradi količine smeti, ki jih ljudje po vsem svetu dnevno ustvarjamo.