DEFICITARNI POKLICI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/elektrikarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka 

Podeljenih bo 1000 štipendij!

Višina štipendije: 100 evrov mesečno za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa.

Nekaj pogojev navedenih v javnem razpisu:

 • biti državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imet katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 (npr. dovoljenje za prebivanje »rezident za daljši čas«);
 • bo v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji vpisan v 1.letnik zgoraj navedenega deficitarnega poklica
 • je bil v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom starosti;
 • v letnik, v katerega bo vpisan v šolskem letu 2019/2020, še ni bil predhodno vpisan;
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
 • bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Več o razpisu in pogojih na: www.sklad-kadri.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 20, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 15 36
www.sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si