Pisanje z roko je pomembna spretnost, pri kateri možgani delujejo bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo zapišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa.  V prihajajočem tednu želimo ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, razviti finomotoriko in poudariti pomen individualnosti. Pripravili smo tudi nekaj skupnih aktivnosti:

  • ANALIZIRAJ SVOJO PISAVO (oglasne deske v I., II. in III. triadi)
  • DOPOLNI MISEL S SVOJIM ROKOPISOM (oglasne deske v I., II. in III. triadi)
  • TEČAJ LEPOPISA za vse učence in učitelje (sreda, 13.30 – 14.30, učilnica C2 )
  • PREPOZNAJ PISAVO UČITELJA (jedilnica)
  • RAZSTAVA STARIH ROKOPISOV IN KNJIG, KI OBRAVNAVAJO PISANJE (šolska knjižnica)