Tekmovanje za angleško bralno značko bo 4. 3. 2020 ob 13.00. Tekmovanja se bodo lahko udeležili učenci, ki bodo mentoricam izkazali, da so prebrali predvideno gradivo.

Učence vabim, da v teh dneh preberejo še preostale knjižice in se z mentorico čim prej dogovorijo za možnost obnove vsebine.

Urška Drobnič