Dragi starši in učenci.

Zahvaljujem se vam za vašo skrbnost, odzivnost, podporo pri učenju na daljavo ter vse povratne informacije o delu vaših otrok, naših učencev. Čez noč se je zgodilo, da ste starši ob svojem delu postali še pedagogi … kar zagotovo ni bilo lahko.

Nekateri od vas mi te dni po e-pošti poročate o stvareh, ki vam predstavljajo težavo, o motivaciji otrok za učenje, drugi pohvalite trud razrednikov, učiteljev, ki so v tem trenutku vaši največji zavezniki … saj opravljajo zares vrhunsko delo, razpotegnjeno čez cel dan.

V vlogi ravnateljice jim izrekam iskreno ZAHVALO!

Prepričana sem, da ste starši v teh dneh spoznali težo poučevanja in pomembnost sodelovanja učenca pri tem. Nekateri od vas ste mi zaupali, da sedaj veliko bolj cenite delo učiteljev.

Hvala vam za iskrenost, za vsako mnenje, idejo, dilemo. Brez tega sodelovanja bi zdaj vsak pri sebi “bili še težje bitke”.

Naprošam vas, da otrokom še naprej pomagate pri uporabi komunikacijskih pripomočkov, organizaciji časa, pri pisanju domačih nalog. Zelo pomembno je, da se v proces učenja vključijo vsi učenci in odgovorno opravijo svoje učne obveznosti. Nekatera ocenjevanja bodo namreč potekala že v aprilu, večinoma pa bomo s tem začeli v mesecu maju. Na kakšen način bodo ocenjevanja potekala, boste obveščeni s strani učiteljev.

Dragi učenci, pogrešamo vas v šolskih klopeh in najbrž vsi komaj čakamo, da se vrnemo v šolo. Vesela sem vašega sodelovanja, zavzetosti in odgovornosti pri spopadanju z učnimi izzivi ter hvaležna za vse utrinke, ki jih delite z nami.

Verjamem, da bomo s skupnim sodelovanjem zagotovo uspešno premagali tudi to preizkušnjo, ki je nova za nas vse.

Pred nami pa so tudi velikonočni prazniki, ki nas bodo med seboj povezali z lepimi mislimi in voščili.

 

Želim vam, da jih doživite mirno in blagoslovljeno, mag. Anita Knez