Učenci od l. do 3. razreda bodo po razporedu, ki bo objavljen na spletni strani šole
konec avgusta 2020, prejeli vse učbenike in delovne zvezke brezplačno, učenci od 4. do
9. razreda pa samo učbenike – delovne zvezke kupijo sami.

Klikni na povezavo za ogled priloge