V skladu s  higienskimi navodili NIJZ za knjižnice si učenci ne boste mogli izposojati in prosto dostopati do knjig iz šolske knjižnice.

Knjige si bodo za posamezno skupino učencev izposodile razredničarke, knjige bodo ostale v razredu in jih učenci ne boste  smeli odnašati domov.

Vse že izposojene knjige, ki jih imate učenci doma, morate prinesti nazaj v šolo v vrečki. Knjižničarka jih bo pobrala v učilnici ter jih dala v sedemdnevno karanteno.

Za dodatne informacije lahko  med 8. in 10 uro  pokličete šolsko knjižničarko.