Dragi učenci in učenke!

V torek, 1. septembra 2020, se ponovno ali prvič srečamo v šoli. Kako bo potekal prvi šolski dan, je zapisano spodaj.

Veselimo se snidenja z vami!

 

UČENCI 1. RAZREDA

Rakek – učenci 1. razreda in vaši starši se ob 8.20 zberete pred vhodom v novo športno dvorano (starši naj nosijo zaščitno masko). V športni dvorani bo potekal slavnostni sprejem z županom, nato pa se boste učenci z razredničarko in drugo strokovno delavko odpravili v matični razred. Prvi šolski dan boste zaključili ob 11.00.
S seboj imejte vse šolske potrebščine.

Unec – učenci 1. razreda in vaši starši se ob 8.50 zberete pred vhodom v šolo (starši naj nosijo zaščitno masko). V športni učilnici bo potekal slavnostni sprejem z županom, nato pa se boste učenci z razredničarko in drugo strokovno delavko odpravili v matični razred. Prvi šolski dan boste zaključili ob 11.00.
S seboj imejte vse šolske potrebščine.

 

UČENCI 2. in 3. RAZREDA

Unec – pred šolo se zberete ob 8.15, tam vas bodo počakale razredničarke in odpeljale v matične učilnice. Pouk se zaključi ob 12.40.
S seboj imejte vse šolske potrebščine.

 

UČENCI 2. – 5. RAZREDA

Rakek – pred vhodom v I. triado se zberete ob 8.10, tam vas bodo počakale razredničarke in odpeljale v matični razred. Zadržujte se le s svojimi sovrstniki.
Učenci 2. razreda zaključijo ob 12.40, učenci 3. razreda zaključijo ob 12.40, učenci 4. razred zaključijo ob 11.50 in učenci 5. razreda zaključijo ob 12.40.
Učenci 2. razreda – s seboj imejte prazno šolsko torbo, peresnico in copate.
Učenci 3. – 5. razreda – s seboj imejte vse šolske potrebščine

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Na prvi šolski dan bo potekalo jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Zaželeno je, da se teh oblik vzgojno-izobraževalnega procesa udeležijo le tisti učenci, ki nimajo varstva.

 

UČENCI 6. – 9. RAZREDA

Ob 8.15 se zberete pred glavnih vhodom, tam vas bodo počakale razredničarke in odpeljale v matični razred. Zadržujte se le s svojimi sošolci. Zaščitne maske so v skupnih prostorih obvezne. Pouk se bo zaključil ob 12.40.
Prvi dve šolski uri bosta razredni uri, potem pa bo potekal pouk po urniku v matičnih učilnicah. Urnik bo objavljen na spletni strani šole pod zavihkom tvojega razreda, spremljaj tudi nadomeščanja.
S seboj imejte potrebščine za pouk po urniku, copate in ključke garderobnih omaric.

 

PREHRANA

Na ta dan boste imeli učenci na voljo šolsko malico in kosilo. Malico in kosilo boste lahko prevzeli tisti učenci, ki ste se nanju v juniju prijavili. Za dodatne prijave se obrnite na vodjo šolske prehrane.

 

AVTOBUSNI PREVOZ

Ure avtobusnega prevoza pred poukom ostajajo enake, po pouku pa bosta dva prevoza domov, in sicer ob 13.05 ter ob 15.00 izpred matične šole. Na avtobusu je uporaba zaščitne maske obvezna.