V sredo,  9. septembra (Unec), oziroma v četrtek, 10. septembra (Rakek), bomo utrjevali vrednote, ki nam jih ponujajo krogi odličnosti.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo imeli kulturni dan. Spoznali boste 8 krogov odličnosti.

Učenci od 4. do 9. razreda pa bodo prvi dve uri preživeli z razredniki, od tretje ure dalje pa bo pouk potekal po urniku. Ta dan se bomo v pouk potrudili vplesti 8 krogov odličnosti.

Bodi odgovoren za lastna dejanja.
Si prizadel prijatelja, opraviči se mu, svoje slabo vedenje nadomesti s prijetnim.
Uravnoteženost v življenju.
Napake vodijo k uspehu ali kako se lahko učimo iz svojih napak. Predanost pri uresničevanju svojih ciljev.
Želim biti uspešen pri matematiki – spremljaj pouk, opravljaj zadolžitve, raziskuj
Govori z dobrim namenom.
Sporoči kaj te moti na način, ki ne prizadene drugega.
Pozitiven odnos do dela, časa, sebe in drugih – “To je to!”
Fleksibilnost v tem, da smo pripravljeni poskusiti različne načine, da pridemo do cilja (in smo pri tem spoštljivi do drugih). Integriteta ali kako usklajujemo svoje vedenje s svojimi vrednotami.
Če ti je pomembno zdravo življenje, pojdi na zrak!