Dragi učenci!

V mesecu oktobru praviloma začenjamo z izvajanjem interesnih dejavnosti. Nekatere dejavnosti že potekajo, druge se bodo začele pozneje tekom šolskega leta.

Mentorji posameznih dejavnosti vas bodo o datumu pričetka sproti obveščali.

Glede izvajanja interesnih dejavnosti zunanjih izvajalcev pa je dogovor z Občino sledeč: do 12. 10. 2020 se te dejavnosti še ne izvajajo, kako bo naprej, pa vas bomo obvestili.