Spoštovani!

S 3. 10. 2020 je MIZŠ izdal spremembo prejšnjega Odloka glede nošenja mask v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah.
Trenutna epidemiološka situacija v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah izkazuje, da je delež okuženih udeležencev/udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, v izobraževanju nižji kot v obdobju med 15. in 25. septembrom, zato je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces mogoče organizirati sledeče:

»Odlok« z dne 18. 9. 2020 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Ne glede na navedeno pa tokratna »Sprememba Odloka« določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer:

  • za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku,
  • maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z učenci,
  • za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo,
  • za učitelje od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelje srednjih šol v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti lahko zagotovijo vsaj 2 m medosebne razdalje.

Za vse na šoli pa še vedno velja, da ob prehajanju (na hodnikih) in v skupnih prostorih (jedilnilnica, sanitarije …) nosimo maske ter tako skrbimo zase in za druge. Učenci, na hodnikih in v sanitarijah se ne zadržujte po nepotrebnem.

Še naprej skrbno pazimo na redno higieno rok in zračenje prostorov ter ustrezno razkuževanje šolske opreme.

Vodstvo šole