Spoštovani!

Občina Cerknica skupaj z Osnovno šolo Notranjski odred Cerknica in Osnovno šolo »Jožeta Krajca« Rakek objavlja poziv učencem osnovnih šol, dijakom in učencem s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na daljavo, da se prijavijo na brezplačni topli obrok.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 €  (3. dohodkovni razred otroškega dodatka) oziroma 2. razred državne štipendije. Topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniških družinah. Merilo za upravičenost je podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Starši učencev, dijakov in učencev s posebnimi potrebami hrano prevzamejo na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica. Pri prevzemu prehrane s seboj prinesejo ustrezno posodo. Izjemoma bo organizirana tudi dostava hrane, če v družini ni odrasle osebe, ki bi obrok prevzela.

Rok za prijavo na obrok je do nedelje, 8. 11. 2020, do 17. ure obvezno na elektronski naslov prijave.obroki@os-cerknica.si.

Prevzem obrokov bo možen od torka, 10. 11. 2020, dalje.
Ura prevzema hrane
bo podana naknadno in bo objavljena na spletni strani šole www.os-cerknica.si Cerknica.

Ob prijavi sporočite:
– ime in priimek,
– razred in oddelek,
– katera oseba bo prevzela obrok
.

S prijavo učenci in njihovi starši privolijo, da občina in šole tako zbrane podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Kontakt:
OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA:  01 70 50 535, www.os-cerknica.si
OŠ »JOŽETA KRAJCA« RAKEK: 01 70 52 510, www.osrakek.si