Izobraževanje na daljavo postavlja posebne izzive pred učitelje in učence. Veliko truda, potrpežljivosti in izvirnosti je potrebno, da sledimo učnemu načrtu in ob tem učencem odmerjamo pravo mero vsebin, ki jih podajamo na raznolike in neogrožujoče načine, ter ob tem zmerno razvijamo digitalne spretnosti in odgovornost za lastno učenje. Še posebno skrbimo, da se tudi učenci s posebnimi potrebami, manj motivirani učenci in tisti, ki imajo manj vzpodbudno okolje, kar se da uspešno znajdejo med šolskimi obveznostmi. Ravno njim posvečamo posebno pozornosti tudi v sklopu projekta Erasmus+ Inclusive learning with high expectations in jim tudi dolgoročno želimo omogočiti čim boljšo vključenost ter doseganje visokih učnih rezultatov. Učitelji se z njimi po spletu srečujejo individualno in na skupnih srečanjih skupine, ki sodeluje v projektu. Z majhnimi koraki poskušamo odpravljati negotovost in jezikovne ovire pri rabi angleščine, da bi učencem približali možnost navezovanja stikov z vrstniki iz drugih sodelujočih šol in razširili obzorje tudi glede možnosti, ki jih evropski prostor ponuja.

Urška Drobnič,
koordinatorka projekta Erasmus+