Zakon o interventnih ukrepih uvaja tudi nekatere novosti s področja štipendiranja.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo najpogostejša vprašanja in odgovore na svoji spletni strani.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE sprememba
“To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 vpisal v 1. letnik srednje šole,  za pridobitev štipendije za to šolsko leto uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole.”

Po Pravilniku o Zoisovih štipendijah pa za izjemne dosežke štejejo POENOSTAVLJENO:
– doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, večstopenjsko (6. člen);
– dosežena najvišja mesta na Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanju mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK) (6. člen);
– najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, na katerih je udeležba mogoča na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju (7. člen).