Dragi učenci in učenke,

upamo, da ste zimske počitnice preživeli lepo in si nabrali novih moči in energije za nadaljevanje šolskega leta.

V prihajajočem tednu boste imeli pouk v istih učilnicah kot v tednu pred počitnicami. Poleg obveznih predmetov bomo v šoli izvajali tudi neobvezne in obvezne izbirne predmete ter dopolnilni in dodatni pouk. Vaje pevskih zborov zaenkrat še odpadejo. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata enako kot v tednu pred počitnicami – za prijavljene učence 1.– 3. razreda ter nujno varstvo za starejše učence, ki so jih starši prijavili.

Pri tistih urah, kjer boste združeni učenci iz dveh oddelkov, je obvezno nošenje zaščitnih mask ves čas pouka. Sicer pa so za vas zaščitne maske še vedno obvezne le ob prehajanju na hodnikih, v skupnih prostorih šole, ob mešanju oddelkov izven šole ter na avtobusu.

Kljub pouku izbirnih predmetov (nekateri potekajo tudi 7. šolsko uro) smo se odločili, da bosta naslednji teden popoldanska avtobusna prevoza še vedno ob 13.10 in 14.00. Če bi se odločili za avtobusni prevoz ob 15.00 (namesto ob 14.00), bi v varstvu vozačev prihajalo do prevelike gneče in mešanja učencev iz različnih oddelkov, saj večina učencev konča pouk po 6. šolski uri.
Zato vas naprošamo, da tiste dni, ko imate pouk tudi 7. šolsko uro, odhajate domov – če je le možno –,  peš ali z lastnim prevozom. V primeru, da to ni mogoče, se glede tega pogovorite z učiteljem izbirnega predmeta.

V tem tednu bo tudi nekaj sprememb glede razporeditve oddelkov na kosilo, urnik kosil bo objavljen na oglasnih deskah ter v vaših učilnicah.

V upanju na uspešno vrnitev v šolske klopi vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole