Ustvarjali so učenci devetega razreda in izbirnega predmeta likovno snovanje. Naloga je zelo uspešno izpeljana, saj so učenci pokazali neverjetno ustvarjalnost in inovativnost.

Hvala tudi staršem in ostalim družinskim članom za pomoč pri izvedbi.