Na začetku šolskega leta smo učence tretješolce prijavili na poskusno preverjanje znanja v 3. razredu (preverjanje znanja na ravni države, ki je organizirano s strani Državnega izpitnega centra Ric).

Preverjanje bo izvedeno, kot je bilo načrtovano. V naslednjem tednu bodo učenci pisali:

  • poskusno preverjanje znanja iz slovenščine – v ponedeljek, 29. 3. 2021,
  • poskusno preverjanje znanja iz matematike – v sredo, 31. 3. 2021.

Preverjanje bomo izvedli v času rednega pouka. Iz tega učenci ne bodo ocenjeni, dobili bomo le povratno informacijo o njihovem znanju. Z otrokovimi rezultati se bodo starši lahko seznanili na govorilnih urah pri razredničarki.
Vse prijavljene šole smo v letošnjem letu hkrati tudi vzorčne šole na ravni države.

Lep pozdrav

Vodstvo šole