Ministrstvo je sprejelo sklep o spremembi meril za vpis v srednjo šolo, in sicer če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk iz vseh predmetov zadnje triade, se izbira med njimi tako, da se upošteva učni uspeh pri predmetih matematika, slovenščina in angleščina v zadnjih treh letih šolanja (možnih 45 točk). In ne točke, dosežene na NPZ-jih.