Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek in Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec sta vključeni v triletno razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Poleg izobraževanj, ki se jih udeležujemo članice šolskega tima, na celotni šoli izvajamo različne dejavnosti, katerih glavni namen je ustvarjati prijetno klimo in spodbujati dobre medosebne odnose med vsemi, ki smo vključeni v vzgojno-izobraževalni proces.

Hodnike naše šole tako krasijo barvni oblački, ki učence in zaposlene spodbujajo k drobnim dejanjem, s katerimi lahko marsikomu polepšamo dan.  V okviru pouka izvajamo številne dejavnosti, ki pri učencih in učiteljih spodbujajo povezanost, sodelovalno naravnanost in medsebojno naklonjenost.

Po šolskih stopnicah pa se odslej vzpenjamo še bolj pogumno in z večjim zanosom, saj jih krasijo vrednote našega šolskega vsakdana. 🙂