Spoštovani krajani, občani in devetošolci!

Hvala za vaš prispevek odpadnega papirja in vaš trud pri zbiranju le-tega. Zbrali smo malo več kot 7 ton papirja. Podjetje Komteks je predhodno ponudilo in nas spodbudilo, da v primeru več kot 5 ton zbranega papirja, poplača 120 €/tono. V naš mošnjiček za kritje stroškov valete ste doprinesli 849,60 €.

Lepo vas pozdravljava.

Razredničarki 9. a in 9. b