Počitnice so za nami in novo šolsko leto ni le nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti, ampak je hkrati tudi priložnost za nove začetke – kot zgodba, ki jo lahko napišemo znova. Vanjo vsi vstopamo polni pričakovanj, želja in načrtov, četudi epidemiološka situacija narekuje številne omejitve. Vendar tudi te so za skupno dobro. Šolsko leto bomo zato začeli polni novih izzivov in ustvarili kulturo sodelovanja ter prevzemanja lastne odgovornosti. Gradili bomo na skupnih aktivnostih, učenju drug od drugega in prožnem sistemu, ki bo spodbujal vsakega posameznika, da razmišlja s svojo glavo.

Dragi učenci, resnično si želim, da uporabite domišljijo, vse svoje sposobnosti in uresničite svoje sanje; veliko sprašujte, bodite vedoželjni in se učite iz lastnih napak. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja. Naj vas vodi zavedanje, da je znanje vrednota in dragocenost, ki ju nosimo s seboj ter nam ju ne more nihče vzeti. Res je sicer, da pot do tega cilja ni enostavna, a z resnim, odgovornim učenjem in s primernim vedenjem vam bo zagotovo uspelo.

Skupaj z učitelji obljubljamo, da bomo tudi v tem šolskem letu spodbujali vašo inovativnost, ustvarjalnost, čuječnost in sodelovanje. Zato stremimo k skupnemu cilju – uspešnosti vsakega izmed vas, prijateljstvu in toplim medsebojnim odnosom. Skupaj se bomo odgovorno učili, širili znanje in sprejemali drugačnost. Nenehno se bomo učili in izpopolnjevali, da bomo znali sprejeti različnosti razmišljanja, ob tem pa dosegli kakovostno poučevanje. Želim vam šolsko leto, ki bo ustrezalo vašim pričakovanjem in v katerem boste imeli vedno dovolj moči za reševanje morebitnih težav.

Cenjeni starši, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Spodbujajte jih, predvsem pa jim bodite vzor. Zavedajte se, da namesto otrok ne morete delati, se učiti. »Kadar starši naredijo preveč za otroke, otroci naredijo premalo zase,«
je zapisal Elbert Hubbard. Seveda pa jih lahko spremljate, spoznavate, poslušate, nudite oporo in jim pomagate pri osebni rasti.

Vam, spoštovani sodelavci, v novem šolskem letu želim veliko moči, ustvarjalne potrpežljivosti, pedagoškega navdušenja, inovativne drznosti in osebnega zanosa, da sledimo enotnemu cilju. Skupaj s starši pomagajmo otrokom odraščati in jim za popotnico ponuditi najboljše, kar znamo. To naj nam bo v veselje!

 

Vse z nasmehom vabim v novo šolsko leto in verjamem, da bomo uspešni.

 

mag. Anita Knez, ravnateljica