V pripravah na obeležitev 140-letnice šolstva na Rakeku bo izveden športni dan Igre nekoč. Učenci bodo spoznali stare igre, izštevanke in plese, ki so se jih igrali njihovi starši in stari starši. V četrtek, 23. 9. 2021, pridejo v šolo kot običajno. Z dejavnostjo bomo zaključili ob 12.40. Učenci naj bodo športno oblečeni in obuti, dejavnosti bodo izvajali tudi zunaj.