Obveščam vas, da bodo imeli osmošolci v sredo, 29. 9. 2021, naravoslovni dan. Prvi dve šolski uri bosta potekali v šoli. K nam pride gospa Eva Lavsegar iz Čistilne naprave Dolenja vas, ki  bo predstavila svoje delo v omenjeni organizaciji in pripravila simulirano odpadno vodo. Po njenem uvodu se bodo učenci namestili v dve učilnici, 8. a v C5, 8. b v C4. Pred dvema tednoma so se učenci razdelili v manjše skupine in načrtovali čiščenje simulirane odpadne vode. Učenci so se tudi znotraj posamezne skupine dogovorili, katere pripomočke in snovi bodo prinesli v šolo, da bodo lahko učinkovito opravili svoje delo. Vse dogovore so zapisali na list z nalogami. V tem času so bili tudi seznanjeni s kriteriji in točkovnikom ocenjevanja njihovega dela.

Po malici se bomo odpravili z avtobusom v Čistilno napravo v Dolenji vasi, kjer si bomo ogledali posamezne odseke čiščenja odpadne vode. Na koncu pa se bomo odpravili še v Križno jamo. Učenci naj s seboj poleg peresnice in dogovorjenih pripomočkov prinesejo tudi debelejše nogavice, ker se bodo pred vstopom v jamo preobuli v škornje. Vrnemo se do 13.40.

Lepo vas pozdravljam.

Anita Šen