Spoštovani starši bodočih prvošolcev,

vabimo vas na vpis v 1. razred osnovne šole. Zaradi trenutnih razmer pa bomo vpis izvedli drugače. Najprej se bomo srečali na skupnem informativnem roditeljskem sestanku, video srečanju, kjer se bomo dogovorili o nadaljnjem poteku vpisa.

Video srečanje bo potekalo v četrtek, 10. februarja 2022, ob 17.00. Predstavili vam bomo:

  • organizacijo dela v šoli (jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje),
  • možnosti prehrane v šoli (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica),
  • neobvezni izbirni predmet angleščino,
  • možnost odložitve šolanja,
  • potek vpisa.

Po pošti boste prejeli vse potrebne obrazce. Vse obrazce izpolnite v celoti, podpišite in po roditeljskem sestanku, najkasneje do 15. 2. 2022  jih pošljite po pošti na naslov:
OŠ “Jožeta Krajca” Rakek
Edina Samida
Partizanska cesta 28
1381 Rakek
Če jih ne morete poslati, jih lahko tudi skenirane v obliki .pdf pošljete na e-naslov: edina.samida@guest.arnes.si. Dokumenti naj bodo skenirani posebej.
Če bi se želeli osebno oglasiti pri meni, me pokličite.
Telefonska številka: 0590 975 40

Z lepimi pozdravi.
Edina Samida,
šolska svetovalna delavka, 1. triada