Naša šola je 19. maja gostila Žogarijo. Žogarija je mednarodni projekt, ki že 17. leto mlade spodbuja k nogometu in športu na splošno. Cilj projekta je mladim približati dejstvo, da šport izboljša kakovost življenja, spodbujati želi solidarnost, poštenost in odgovornost.

Končni vrstni red:

1. Podružnična šola “11. maj” Grahovo

2. Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek

3.  Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec

4. Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

5. OŠ Notranjski odred Cerknica