Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja ter sledimo smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z vključevanjem in sodelovanjem v nacionalnih projektih drugih slovenskih in tujih šol ter z obeleževanjem mednarodnih dni.

Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2022/2023 Marina Klačinski (marina.klacinski@guest.arnes.si).

V šolskem letu 2022/23 vodimo en potrjen Unesco projekt:

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zelišča naših babic

(nacionalni projekt)

 Neža Zakrajšek

 

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
Dediščina v rokah mladih

(nacionalni projekt Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič)

Marina Klačinski
 

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

Petra Dekleva
 

Menjaj branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

 

Silvestra Kotar, Maruša Nared

 

Kam z odpadnim materialom?

(nacionalni projekt Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta)

 

Petra Mikše

 

Mlade oči v pesmih pomladi

(nacionalni projekt Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo)

 

Silvestra Kotar, Maruša Nared

 

Obudimo pisanje pisem

(Nacionalni projekt OŠ Zreče)

 

Monika Derenčin, Simona Meden

 

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

26. september Evropski dan jezikov Petra Dekleva
5. oktober Svetovni dan učiteljev mag. Anita Knez
10. oktober Svetovni dan otroka aktiv OPB
oktober Mesec šolskih knjižnic Lea Sterle
16. oktober Svetovni dan hrane Marija Opeka
20. november Svetovni dan otrokovih pravic aktiv DSP
3. december Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami aktiv ŠPO
21. februar Mednarodni dan maternega jezika aktiv SLJ
8. marec Mednarodni dan žena Edina Samida
21. marec Svetovni dan poezije aktiv SLJ
22. marec Svetovni dan voda Anita Šen, učiteljice PŠ Unec
15. april Svetovni dan mladih prostovoljcev Julija Bombač, Ožbej Račečič
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic Lea Sterle
31. maj Mednarodni dan športa za razvoj in mir aktiv ŠPO

 

Šolska koordinatorica: Marina Klačinski

Namestnica šolske koordinatorice: Neža Zakrajšek