V letošnjem letu je bila izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Tudi na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo povezali branje in gibanje, pri čemer smo našli zanimive načine. Z učenci smo tako brali pri različnih učnih predmetih in se pri tem večkrat odpravili ven, v naravo. V učilnicah smo uredili bralne kotičke, ki so na predmetni stopnji povezani tudi z vsebino predmeta. Namenjeni so tako sprostitvi med odmori, kot delu med poukom. Na hodnikih so učitelji športne vzgoje pripravili prav posebne bralno-gibalne naloge, ki imajo dvojno nalogo: da učenec bere in se giba – popolna združitev dveh temeljnih ciljev. V tem mesecu smo se tudi večkrat odpravili v šolsko knjižnico in jo vključevali v pouk, s čimer smo spodbujali branje raznovrstnega gradiva. Pri razrednih urah smo se igrali didaktične igre, kjer smo prav tako brali in gibali. Verjamemo, da so bile dejavnosti dobro sprejete in so dosegle svoj namen, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali celo šolsko leto. S tem bomo zagotovo še dodatno krepili bralno pismenost, ki je glavni cilj zaključujočega projekta OBJEM, čigar del smo kot razvojna šola že od leta 2017. Branje je in mora ostati temeljna vrednota vseh skupnosti, ki so zazrte v prihodnost. Poleg tega pa seveda ne smemo zanemariti vse bolj »sedeči« svet, ki zahteva drugi temelj vsakega posameznika – to je gibanje. Če to združimo, dobimo zmagovalno kombinacijo, ali kot je zapisal Julian Barnes: »Človek sestavi dve stvari, ki prej nista bili povezani. In svet se spremeni. Ljudje takrat morda tega ne opazijo, ampak ni važno. Svet se je kljub temu spremenil.«

Silvestra Kotar

 

Poseben kotiček v knjižnici

Bralno-gibalna naloga na hodniku

Didaktične igre

Bralni kotički v učilnicah