Zaradi širjenja okužb z virusom COVID-19 in viroznih obolenj vzpodbujamo pogostejše in temeljito zračenje prostorov ter umivanje rok. Če se počutimo slabo ali bolne, se po možnosti samotestiramo ali ostanemo doma do izboljšanja. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja ravnamo v skladu z navodili zdravnika. Starše prosimo, da o potrjenem sumu na okužbo pri učencu obvestijo razrednika.