Tretji predmet na nacionalnem preverjanju znanja za učence 9. razreda naše šole v šolskem letu 2023/24 je angleščina.

Pojasnilo: V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministra z dne 5. julija 2023 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali NPZ v šolskem letu 2023/2024. 1. septembra Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sprejme sklep, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2023/2024.