Šolski sklad Rakec je v šolskem letu 2022/23 deloval uspešno. Z zbranimi sredstvi, ki so jih prispevali starši in drugi donatorji, smo uspeli (so)financirati izvedbo številnih dejavnosti, prevoze na tekmovanja in pripomočke, ki jih s pridom uporabljamo pri svojem delu. Nekatere podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

Tabor za nadarjene učence 
Med 19. 5. in 21. 5. 2023 je 23 nadarjenih in uspešnih otrok od 5. do 9. razreda bivalo v CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu, kjer so pod mentorstvom naših učiteljev ter zunanjih izvajalcev Jamarskega društva Rakek nadgrajevali svoja znanja na področju robotike, naravoslovja, zgodovine, psihologije, kvačkanja in jamarstva. Iz sredstev šolskega sklada smo sofinancirali nakup pripomočkov za izvedbo tabora in simboličen znesek podarili Jamarskemu društvu Rakek. 

Tačke pomagačke
Na naši šoli že vrsto let gostimo izvajalce društva Tačke pomagačke. Gre za prostovoljsko društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja širom Slovenije. Terapevtski psi in njihovi spremljevalci so celo šolsko leto učencem delali družbo pri branju in mednje prinašali dobro voljo. Na Podružnični šoli Unec smo se družili tudi ob praznovanju svetovnega dneva knjige. Prispevke za izvedbo projekta črpamo iz šolskega sklada. 

Izmenjava s Španijo
Učenci osmega razreda so bili v šolskem letu 2022/23 vključeni v mednarodno izmenjavo s Španijo. Marca so se odpravili v Zaragozo, kjer so preživeli čudovitih nekaj dni, se družili s španskimi prijatelji ter spoznavali lepote Španije. Šolski sklad Rakec je izmenjavo finančno podprl tako, da je financiral vstopnine za muzeje in druge ustanove, ki so jih obiskali. 

Nagradni izlet za zlate bralce
Zlati bralci, tj. učenci, ki vseh devet let vestno opravijo bralno značko, se ob koncu šolanja udeležijo nagradnega izleta. Maja 2023 se je osem učenk z mentorico go. Leo Sterle odpravilo na »Pustolovščino v Ljubljani«. Stroške izleta smo krili iz sredstev šolskega sklada.

Opremljanje Studiuma
Na šoli imamo urejeno posebno sobo za umirjanje, ki smo jo poimenovali Studium. V njej je vsako šolsko uro na voljo učitelj (po vnaprej določenem razporedu). V sobi se nahaja viseča mreža, nad katero je svetlobno zvezdnato nebo, vodni stolp s svetlobnimi učinki, kotiček za učenje (mize in stoli), vodnjak s pretakajočo se vodo, različni pripomočki za sproščanje in učiteljeva miza. Prostor je urejen tako, da na učence deluje čim bolj pomirjujoče in daje občutek domačnosti ter varnosti. Opremljanje Studiuma je bil kar precejšen finančni zalogaj, zato smo nekaj sredstev črpali tudi iz šolskega sklada. 

Nakup športnih dresov
Naši učenci v prostem času vključeni v številne športne klube in društva, z velikim veseljem pa udeležujejo tudi šolskih tekmovanj, na katerih ponosno predstavljajo našo šolo in dosegajo odlične rezultate. V šolskem letu 2022/23 smo s sredstvi šolskega sklada kupili nove športne drese. 

3D-tiskalnik
Šolski sklad Rakec med drugim omogoča nakup didaktičnih pripomočkov, ki jih pojmujemo kot »nadstandard«, z njimi pa želimo pouk nadgraditi in obogatiti. Ena izmed pomembnejših pridobitev v šolskem letu 2022/23 je zagotovo 3D-tiskalnik, ki so ga učenci sprejeli z velikim navdušenjem in z njim že ustvarjajo inovativne izdelke. 

Sofinanciranje avtobusnih prevozov 
Iz sredstev šolskega sklada smo v preteklem šolskem letu (so)financirali prevoz učencev in učenk na naslednja regijska ter državna tekmovanja: 
državno tekmovanje iz logike, državno tekmovanje iz biologije, regijsko tekmovanje iz slovenščine, državno tekmovanje iz vesele šole, regijsko tekmovanje iz matematike in področno tekmovanje iz fizike. Financirali smo tudi prevoz učenk mladinskega pevskega zbora na nagradni izlet na Debeli rtič.  

Hvala vsem donatorjem, ki s svojimi prispevki omogočate delovanje šolskega sklada Rakec.

Prispevek pripravili: Monika Derenčin in Barbara Udovič