Iskrena hvala ekipi podjetja Sewing Planet, ker nam je že večkrat podarila raznovrstno blago, katerega z učenci porabimo za različne ustvarjalne namene.

Še enkrat iskrena hvala!

aktiv 1. triade