Vpis v srednjo šolo: sprememba meril

Ministrstvo je sprejelo sklep o spremembi meril za vpis v srednjo šolo, in sicer če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z enakim številom točk iz vseh predmetov zadnje triade, se izbira med njimi tako, da se upošteva učni uspeh pri predmetih matematika,...

Vpis v srednje šole – stanje prijav

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo stanje prijav na dan 2. 4. 2021. Tako lahko vidite, koliko učencev se je vpisalo na določen program srednje šole, ali je vpisanih več učencev, kot je prostih mest, ali manj. Če je vpisanih več učencev, kot je prostih mest, se...