Zakon o štipendiranju

S 1. januarjem 2014 se bo pričelo uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).

Nov zakon o štipendiranju prinaša novosti predvsem na področju Zoisovih štipendij, in sicer:

Iz 22. člena je razvidno, da Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 11. do 13. člena tega zakona, ki je dosegel izjemni dosežek in je:
– v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja.

Iz 24. člena pa je razvidno, da za izjemne dosežke štejejo:
– najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
– prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
– priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
– udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
– objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
– umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
– najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Več pa seveda na naslednji spletni strani:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139

Komentariji so zaprti

Prihajajoči dogodki

  • 22/04/2019Velikonočni ponedeljek
  • 25/04/2019PZ - FIZ, 9. a
  • 25/04/2019PZ - FIZ, 8. a
  • 29/04/2019Prvomajske počitnice
  • 30/04/2019Prvomajske počitnice
  • 03/05/2019Pouka prosto - nadomeščanje 1. 12. 2018
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.