Dopolnilni in dodatni pouk

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
6. a A predura, DOD TJA
B predura, DOP TJA
A predura, DOP MAT
B predura, DOD MAT
B predura, DOP SLJ
6. b
A predura, DOP TJA A predura, DOP MAT
B predura, DOD MAT
B predura, DOP SLJ
7. a A predura, DOD TJA
B predura, DOP TJA
A 6. ura, DOP MAT
B predura, DOP SLJ
7. b

A predura, DOD TJA
B predura, DOP TJA

A 6. ura, DOP MAT B predura, DOP SLJ
B predura, DOD MAT
8. a A predura, DOP MAT
B predura, DOD MAT
A predura, DOD FIZ predura, DOP TJA

 

B predura, DOD KEM

A predura, DOP SLJ
B predura, DOP KEM
8. b A predura, DOP MAT
B predura, DOD MAT
predura, DOP TJA

 

B predura, DOD KEM

predura, DOP SLJ
B predura, DOP KEM
9. a A predura, DOD FIZ
B
predura, DOP FIZ

predura, DOP TJA
B 6. ura, DOP MAT

 

A predura, DOD KEM
B predura, DOD SLJ

predura, DOP SLJ
B predura, DOP KEM
9. b A predura, DOD FIZ
B
predura, DOP FIZ
predura, DOP TJA
A predura, DOP MAT
A predura, DOD KEM
B predura, DOD SLJ
A predura, DOP SLJ
B predura, DOP KEM