Dopolnilni in dodatni pouk

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
6. a A predura, DOD SLJ
B predura, DOP SLJ
6. ura, DOP MAT
6. ura, DOD MAT
predura, DOP TJA
6. b A predura, DOD SLJ
B predura, DOP SLJ
predura, DOP MAT
predura, DOD MAT
predura, DOP TJA
7. a predura, DOP MAT predura, DOP SLJ A predura, DOD TJA
B predura, DOP TJA
7. b predura, DOP MAT predura, DOP SLJ A predura, DOD TJA
B predura, DOP TJA
8. a predura, DOP KEM predura, DOP SLJ
6. ura, DOP MAT
6. ura, DOD MAT

predura, DOP TJA
8. b predura, DOP KEM predura, DOP SLJ predura, DOP TJA
9. a predura, DOP KEM predura, DOP MAT
predura, DOD MAT
A predura, DOP SLJ
B predura, DOD SLJ
predura, DOP TJA
9. b predura, DOP KEM predura, DOP MAT
predura, DOD MAT
A predura, DOP SLJ
B predura, DOD SLJ
predura, DOP TJA