Dopolnilni in dodatni pouk

Šolsko leto 2022/2023
  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
6. a    

Predura A: DOP TJA (D3)

Predura B: DOD TJA (D3)

6. ura: DOP MAT (C5)

6. ura: DOP/DOD SLJ (D4) Predura: DOP GEO (D3)
(po potrebi)
6. b     6. ura: DOP MAT (C5)
Predura B: DOD TJA (D3)

Predura A: DOP TJA

6. ura: DOP/DOD SLJ (D4)

Predura: DOP GEO (D3)
(po potrebi)
7. a     Predura: DOP MAT (C2) Predura: DOP/DOD TJA (D5)

Predura: DOP SLJ (D2)

Predura: DOP GEO (D3)
(po potrebi)

7. b      

Predura: DOP/DOD TJA (D5)

6. ura: DOP MAT (C5)

Predura: DOP SLJ (D2)

Predura: DOP GEO (D3)
(po potrebi)

8. a

Predura B: DOP TJA (D5)

Predura: DOD MAT, FIZ (C2)

  Predura: DOP SLJ (D4)

Predura A: DOD KEM (C4)

Predura B: DOD GEO (D3)

6. ura: DOP MAT (C5)

Predura A: DOP KEM (C3)

Predura: DOD BIO (C4)/
DOP GEO (D3)
(po potrebi)

8. b

Predura B: DOP TJA (D5)

Predura: DOD MAT, FIZ (C2)

  Predura: DOP SLJ (D4)

Predura A: DOD KEM (C4)

Predura B: DOD GEO (D3)

6. ura: DOP MAT (C5)

Predura A: DOP KEM (C3)

Predura: DOD BIO (C4)/
DOP GEO (D3)
(po potrebi)

9. a

Predura A: DOP TJA (D5)

Predura: DOD MAT, FIZ (C2)

  Predura: DOP SLJ (D2)

Predura: DOP MAT (C2)

Predura A: DOD GEO (D3)

Predura B: DOD KEM (C4)

 

Predura A: DOP KEM (C3)

Predura: DOD BIO (C4)/
DOP GEO (D3)
(po potrebi)

9. b

Predura A: DOP TJA (D5)

Predura: DOD MAT, FIZ (C2)

  Predura: DOP SLJ (D2)

Predura: DOP MAT (C2)

Predura A: DOD GEO (D3)

Predura B: DOD KEM (C4)

Predura A: DOP KEM (C3)

Predura: DOD BIO (C4)/

DOP GEO (D3)
(po potrebi)

 

Med dodatnim poukom lahko potekajo tudi priprave na določena tekmovanja, na druga tekmovanja pa se učenci pripravljajo v sklopu interesnih dejavnosti, o čemer učence obvestijo mentorji tekmovanj.