V šolski knjižnici vas bo sprejela gospa Lea Sterle. Knjižnica deluje v prostorih matične šole in  na podružnici Unec.

Učencem in učiteljem je na voljo:

 • čez 15.000 enot knjižnega gradiva, 
 • 45 naslovov periodičnega tiska (časopisov in revij),
 • 280 VHS kaset in 
 • čez 300 CD romov.
 • Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano izposojo knjžnega gradiva in in učbenikov iz učbeniškega sklada.

  V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku (domače branje, bralna značka, seminarske naloge, projektno delo), leposlovje, primerno za vse starosti, in poljudnoznanstveno litereturo z različnih interesnih področij.

  Učenci si pri iskanju informacij pomagajo tudi z internetom.

  Povezava COBISS OŠ Rakek