Učbeniki, ki jih bomo letos uporabljali pri pouku 6ih razredov.

M. Blažič et al.: 
SVET IZ BESED 6, učbenik za slovenščino–književnost v 6. razredu osnovne 
šole, ROKUS KLETT