I. Furlan et al.: 
NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT