B. Mihelič et al.: 
NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT