Vsako leto Ministrstvo za šolstvo in šport nameni nekaj sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Pred vsako šolo v naravi šolska svetovalna delavka pripravi dopis in vlogo, ki jo izpolnite in vrnete z dokazili o upravičenosti. Nato komisija na podlagi vaših prošenj ugotavlja višino subvencije glede na dana sredstva in število prošenj.

 

Pri subvencioniranju šole v naravi se upoštevajo naslednji kriteriji:

– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,

– višina dohodkov na družinskega člana,- višina otroških dodatkov,

– brezposelnost staršev,

– dolgotrajna bolezen v družini,

– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,

– število šoloobveznih otrok.

 

Več o subvencioniranju si lahko preberete v
Postopki in kriteriji za subvencioniranje šole v naravi – tečaj plavanja.

 

Za vse ostale informacije pa se oglasite v pisarni šolske svetovalne službe.