Subvencionirana šola v naravi

Vsako leto Ministrstvo za šolstvo in šport nameni nekaj sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Pred vsako šolo v naravi šolska svetovalna delavka pripravi dopis in vlogo, ki jo izpolnite in vrnete z dokazili o upravičenosti. Nato komisija na podlagi vaših prošenj...