Spoštovani starši, učenke, učenci ter učitelji!

Najprej lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v šoli.

Počasi in zanesljivo bomo zakorakali v novo šolsko leto, ki pa bo letos malce drugačno. Zagotavljam Vam, da bodo spremembe pozitivnega značaja ter v dobro vseh nas. Čakajo nas nova znanja, izzivi, vrednote in vrline, s katerimi bomo skupaj lažje reševali vsakodnevne težave in dileme, zato smo ob vstopu v novo šolsko leto zapisali naš skupni moto:

 

»Z znanjem in s srcem spodbujamo k skupnemu učenju in vzajemnemu sodelovanju«

 

Dragi učenci in učenke, želim si, da bi se v šoli dobro počutili, se učili medsebojnega spoštovanja, razumevanja ter predvsem strpnosti. Hkrati pričakujem, da boste delavni, vestni, željni novih znanj ter dosledno upoštevali navodila svojih učiteljev. Šola bo nadaljevala z že ustaljenimi projekti, jih nadgrajevala, vpeljala pa bo tudi nov program, s katerim bo spodbujala k oblikovanju Zdravega življenjskega sloga. Kot Unesco šola bomo še naprej poudarjali znanje, prijateljstvo, sočutje, strpnost pri izražanju stališč, pri projektih pa zdravo prehrano ter veliko gibanja. Seveda bomo ob vsem naštetem veseli tudi vaših pobud, idej, saj bomo skupaj lažje dosegali zastavljene cilje: dobre učne rezultate ter učenje odgovornosti.

Želim vam uspešen skok v novo šolsko leto,

ravnateljica, mag. Anita Ivančič