Predstavniki ustanovitelja:

 • g. Franc Štefančič
 • ga. Maja Malc
 • ga. Aleksandra Stefanovska – podpredsednica sveta zavoda

Predstavniki sveta staršev:

 • g. Milan Ivančič
 • ga. Helena Rajk
 • ga. Šemsa Muslinović

Predstavniki delavcev šole:

 • ga. Polona Klopčič
 • ga. Urška Drobnič
 • ga. Martina Hiti
 • ga. Martina Istenič
 • ga. Julija Bombač – predsednica sveta zavoda