Inovacijski projekti vzgojno-izobraževalnih organizacij spodbujajo, razvijajo in širijo inovacijsko kulturo med učitelji in učenci. Inovacijski projekti so sinonim za gibanje, ki utrjuje slovensko pedagoško tradicijo in jo hkrati posodablja »od spodaj navzgor«.

 

Inovacijski projekt Z ROKO V ROKI

Projektna oblika dela obogatena z akcijskim raziskovanjem.

Cilj projekta:

Z izboljšanjem medsebojnih odnosov in ustvarjanjem pozitivne klime želimo vplivati na samopodobo posameznika in izboljšanje njegovih učnih dosežkov.

V projekt je vključenih 15 učiteljev.

Vodja projekta je Liljana Intihar.

 

Letno poročilo 2011

 

Inovacijski projekt je potekal v šolskem letu 2010/2011.