Inovacijski projekt

Inovacijski projekti vzgojno-izobraževalnih organizacij spodbujajo, razvijajo in širijo inovacijsko kulturo med učitelji in učenci. Inovacijski projekti so sinonim za gibanje, ki utrjuje slovensko pedagoško tradicijo in jo hkrati posodablja »od spodaj navzgor«.  ...