Današnje dopoldne smo preživeli v družbi zelo starih slik, saj smo bili na obisku v Narodni galeriji v Ljubljani. Učenci so slike prepoznavali preko pripovedi in mitov, preko poslušanja glasbe, praktičnih prikazov, povezanih s posamezno sliko … Tako so se učencem slike bolj vtisnile v spomin. Za popotnico pa so se še malce posladkali.

Ostale podrobnosti boste izvedeli doma od svojih otrok, midve pa prilagava le še nekaj trenutkov, ki sva jih ujeli v fotografski objektiv.

Lep pozdrav, razredničarki

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=KDOBISKNARODNEGALERIJE]