V torek, 16. novembra, je svetovni dan strpnosti. Na naši šoli smo ga obeležili v sredo, 17. novembra. Naša učenka  Vesna Hribernik  pravi o strpnosti tole:

Strpnost – drobna besedica, mnogokrat napisana, velikokrat izgovorjena in še večkrat slišana.

Strpnost – spoštovanje in razvijanje spoštljivega odnosa do jezikovno, kulturno, narodnostno, versko in socialno drugačnih.

 Ja, saj se trudimo, pa kljub vsemu še prevečkrat slišimo:

  • ne maram sošolca z rjavo kožo,
  • a si že videl tistega novega, niti slovensko ne zna, pa kako je oblečen,
  • a veš, da imajo doma en star comp.

Kar nekaj nespoštovanja oziroma nestrpnosti je v teh stavkih. Zakaj? Največkrat zaradi strahu pred drugimi kulturami, religijami ali narodi. Da bi bilo tega strahu, ki izvira iz nepoznavanja in neznanja, čim manj, je potrebno ljudi, posebno pa nas, mlade, seznanjati z našimi pravicami in svoboščinami in nas naučiti spoštovati tudi pravice in svoboščine drugih.

 Da bi na to lepo besedo strpnost nikoli ne pozabili in jo v vsakdanjem življenju živeli, je

16. november Generalna skupščina Združenih narodov leta 1996 razglasila za mednarodni dan strpnosti v spomin na 16. november 1945, ko so v UNESCU, pol leta po končani drugi svetovni vojni, v uvodni del ustave zapisali: »Če naj se mir ne razblini, mora biti izgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«

 Mednarodni dan strpnosti je tako priložnost za vse nas, tudi za našo šolo, da se lahko zazremo v realnost sobivanja različnih kultur, iz katerih izhajamo mladi, ki sedimo v skupnih šolskih klopeh.

 Naj tudi naša šola doda droben kamenček mozaiku sprejemanja raznolikosti z nogometno tekmo. S tekmo želimo sporočiti, da je šport dostopen za vse ne glede na bravo kože, da s športom zavračamo nasilje in ozračje, ki povzroča nasilje, in naj bo šport šola demokracije.

 Naj vas za konec pred prvim sodnikovim žvižgom spomnim še na slogan, ki smo ga srečevali in ga še srečujemo na vsakem koraku, med drugim tudi na Benettonovih reklamnih plakatih: »Vsi drugačni, vsi enakopravni.«

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=DanStrpnosti]