V 5. b smo spoznavali ZNAKOVNI JEZIK

V mesecu septembru obeležujemo kar nekaj dni, ki so na različne načine povezani z osebami s primanjkljaji na slušnem področju. Zadnji teden v septembru je mednarodni teden gluhih oseb, 23. september svetovni dan znakovnega jezika in 30. september svetovni dan...

LDN Unesco šole 2022/2023

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo vključene v mrežo ASPnet, temelji na štirih stebrih...
Svetovni dan jezikov

Svetovni dan jezikov

Učenci 2. razreda Podružnične šole Unec smo ob svetovnem dnevu jezikov spoznavali različne jezike, ki so nam blizu in daleč. V italijanščini, hrvaščini, nemščini, francoščini, kitajščini smo poskusili pozdraviti, povedati, kako nam je ime in kako se reče jabolko. Bilo...

Evropski dan jezikov

Ali veste, da je danes dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi? Tudi na naši šoli podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje ter spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. Na stojnici v jedilnici smo pripravili jezikovni kotiček,...