Na naši šoli že 3 leto deluje Šolski sklad RAKEC.

Poglavitna dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev,  s katerimi nudimo:

  • pomoč socialno šibkim učencem, 
  • raziskovalno dejavnost na šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori,   udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize …), da bi bil ta dostopen čim večjemu številu učencev,
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

V šolskem skladu so sredstva, pridobljena izključno z donacijami posameznikov (zaposleni, starši učencev šole, krajani …), z  donacijami podjetij ali različnimi akcijami (zbiranje starega papirja, prodajni sejmi, koncerti in prireditve, kjer se zunanji nastopajoči odpovedo delu svojega honorarja v dobrodelni namen …).

Šolski sklad Rakec deluje v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek.

Šolski sklad Rakec vodi Upravni odbor šolskega sklada Rakec, ki ga v šolskem letu 2012/2013 in 2013/2014 sestavljajo:
Lana Oton, Romana Oblak, Helena Šlajnar, Milanka Praprotnik, Anja Šircelj Istenič, Antonija Šlajnar in Tjaša Prudič.

Predsednica šolskega sklada je Lana Oton, namestnica predsednice pa Tjaša Prudič.