PRAVOSODNI POLICIST
Kje: sejna soba ZPKZ Ljubljana
Kdaj: torek, 14. december 2010, ob 14.00

Če se boste ogleda poklica udeležili, to le sporočite v pisarni šolske svetovalne službe.